Ramon

Ramon Bartomeus Mola
Ramon Bartumeus - Ramon Barthomeus - Ramon Barthumeus - Ramón Bartumens
Barcelona , 6 de gener de 1832
Barcelona , 29 de novembre de 1918
Compositor

Biografia

Director, promotor i compositor.

Va estudiar música a l’entorn familiar i després harmonia i composició amb Gabriel Balart. Entre les professions que va desenvolupar, hi consten pianista, cafeter i professor, però és conegut per la seva faceta de promotor, director de cors masculins i compositor. Va fundar la Societat Coral Barcino, entitat que va oferir nombrosos concerts, balls corejats i espectacles benèfics a teatres de Barcelona i d'arreu del Principat en les temporades que organitzava el mateix Bartomeus. A més, va fundar la revista Eco de Barcino i va estar vinculat a altres entitats corals. Les seves composicions són sobretot obres per a veus masculines amb o sense acompanyament instrumental, així com sarsueles, ballables i dues obres simfòniques. Bartomeus va viure el moment de màxim esplendor professional a les dècades del 1860 i 1870. La seva activitat va estar marcada pels paral·lelismes vitals i professionals, alhora que els conflictes,  amb Josep Anselm Clavé i el moviment claverià.
 Centres de documentació
Biblioteca Nacional de España
Erato Partitura Digital (Societat Coral Erato)